Medicinsk vetenskap AV, Diabetes Mellitus I, 15 hp

Spara favorit

Kursen ger dig möjlighet att inhämta kunskaper om diabetes mellitus, de villkor och faktorer som påverkar patienten i det dagliga livet. Vidare ger kursen dig kunskaper om vetenskapligt arbetssätt och inblick i aktuell forskning samt på vilket sätt den kan tillämpas i praktisk verksamhet. Kursen kan läsas som fördjupning i Magister-och masterutbildning i hälsovetenskap.

Sammankomster

Sammankomster kommer att erbjudas i Sundsvall/Östersund varav två (2) obligatoriska.

Behörighet

Utbildning till sjuksköterska, oftalmologassistentutbildning eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...