Medicinsk vetenskap AV, Diabetes Mellitus I, 15 hp

Spara favorit

Kursen ger dig möjlighet att inhämta kunskaper om diabetes mellitus, de villkor och faktorer som påverkar patienten i det dagliga livet. Vidare ger kursen dig kunskaper om vetenskapligt arbetssätt och inblick i aktuell forskning samt på vilket sätt den kan tillämpas i praktisk verksamhet. Kursen kan läsas som fördjupning i Magister-och masterutbildning i hälsovetenskap.

Sammankomster

Sammankomster kommer att erbjudas i Sundsvall/Östersund varav två (2) obligatoriska.

Behörighet

Utbildning till sjuksköterska, oftalmologassistentutbildning eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.