Medicinsk vetenskap AV, Diabetes Mellitus I, 15 hp

Kursen fokuserar på fördjupade kunskaper vid vård och omvårdnad vid olika typer av diabetes. Vidare är fokus att kunna bedöma och åtgärda komplexa medicinska vård behov och specifik omvårdnad baserat på ett personcentrerat förhållningssätt. Kursen ger dig möjlighet att inhämta fördjupade kunskaper i egenvård av diabetes, och i pedagogik och samtalsmetodik i mötet med personen som är drabbad av diabetes.
  • Start: Höstterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 35 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-O7091

Sista anmälan: 15 april 2021

Sammankomster

Kursen är till 100 % distansbaserad utan fysiska sammankomster. Digitala sammankomster förekommer, varav tre (3) obligatoriska, kopplade till examination.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen 180 hp, varav minst 15 hp examensarbete alternativt avlagd kandidatexamen 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp i huvudområdet omvårdnad eller vårdvetenskap.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller