Medicinsk vetenskap AV, Diabetes Mellitus II, 15 hp

Kursen fokuserar på fördjupade kunskaper vid vård och omvårdnad vid olika typer av diabetes. Vidare är fokus att kunna bedöma och åtgärda komplexa medicinska och omvårdnadsbehov baserat på ett personcentrerat förhållningssätt. Kursen syftar också till att ge dig ökade kunskaper i egenvård av diabetes, och i pedagogik och samtalsmetodik i mötet med personen som är drabbad av diabetes.

Vårterminen 2021

roomDistans
  • Start: Vårterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 3 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-O7240

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Anmälan öppnar den 16 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Sammankomster

Fem digitala sammankomster varav fyra är obligatoriska. Vissa av föreläsningarna är länkade och ges endast under en specificerad tid, dvs spelas inte in, (se schema för kursen). Dessa föreläsningar kan ses på studieorterna Sundsvall eller Östersund, eller via dator. Vissa föreläsningar är inspelade och utlagda i lärplattformen Moodle.

Behörighet

Utbildning till sjuksköterska inklusive Omvårdnad GR (B), 30 hp, eller oftalmologassistentutbildning eller motsvarande samt Medicinsk vetenskap AV, Diabetes Mellitus I, 15 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00