Medicinsk vetenskap AV, Farmakologi med sjukdomslära för förskrivningsrätt, 15 hp

Kompetensförsörjningen avseende sjuksköterskor med förskrivningsrätt är i dagsläget otillräcklig och behovet kommer sannolikt att öka.
Kursen syftar till att du som sjuksköterska utifrån ditt kompetensområde ska få ett utvidgat yrkesansvar, genom att inhämta kunskaper och färdigheter som erfordras för att korrekt förskriva specificerade läkemedel enligt Socialstyrelsens föreskrifter.
I kursen ingår farmakologi, sjukdomslära, juridiska regelverk, receptförskrivning och receptförskrivningsregler. Behörighet att förskriva läkemedel beviljas av Socialstyrelsen, under förutsättning att villkor enligt gällande författning är uppfyllda.
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-V7321

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad och samläses med studenter i Specialistutbildning Distriktsköterska. Du deltar i undervisningen via digital teknik, exempelvis studiegrupper, seminarier och diskussionsforum. Examinationerna är digitala, muntliga och skriftliga. Samtliga examinationer är obligatoriska och kräver digital närvaro.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå, samt två års yrkespraktik som sjuksköterska.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-28