Medicinsk vetenskap AV, Farmakologi med sjukdomslära för förskrivningsrätt, 15 hp

Spara favorit

Kursens innehåll omfattar allmän farmakologi, juridiskt regelverk, receptförskrivning samt sjukdomslära med speciell farmakologi vars omfattning baseras på de läkemedel distriktssjuksköterskan/sjuksköterskan i den kommunala hälso- och sjukvården får förskriva enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

Sammankomster

Kursen är upplagd som ortsövergripande distansstudier på halvfart, vilket i denna kurs innebär att ca 20 % av undervisningen är förlagd till kursorterna Sundsvall och Östersund. Vid kursorten förekommer föreläsningar, studiegruppsträffar och examinationsseminarier.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå, samt två års yrkespraktik som sjuksköterska.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.