Medicinsk vetenskap AV, Farmakologi med sjukdomslära för förskrivningsrätt, 15 hp

Kompetensförsörjningen avseende sjuksköterskor med förskrivningsrätt är i dagsläget otillräcklig och behovet kommer sannolikt att öka. Kursen syftar till att du som sjuksköterska utifrån ditt kompetensområde ska få ett utvidgat yrkesansvar, genom att inhämta kunskaper och färdigheter som erfordras för att korrekt förskriva specificerade läkemedel enligt Socialstyrelsens föreskrifter. I kursen ingår farmakologi, sjukdomslära, juridiska regelverk, receptförskrivning och receptförskrivningsregler. Behörighet att förskriva läkemedel beviljas av Socialstyrelsen, under förutsättning att villkor enligt gällande författning är uppfyllda.

Vårterminen 2022

room Distans
  • Start: Vårterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 13 - 44
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-O7060

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Sammankomster

Kursen är nätbaserad, ges på halvfart och samläses med studenter i Specialistutbildning Distriktsköterska. Du deltar i undervisningen via digital teknik, exempelvis studiegrupper, seminarier och diskussionsforum. Examinationerna är digitala, muntliga och skriftliga. Samtliga examinationer är obligatoriska och kräver digital närvaro.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå, samt två års yrkespraktik som sjuksköterska.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller