Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med inriktning på äldres hälsa och ohälsa, 7,5 hp

Kursen ger dig möjlighet att inhämta kunskaper om vanligt förekommande sjukdomar och hälsoproblem hos äldre, eftersom en viktig arbetsuppgift som sjuksköterska med inriktning mot äldre är att kunna identifiera symtombilder och behandlingseffekter vid vanligt förekommande sjukdomar. Undervisning om användande och granskning av olika instrument relaterat till ohälsa hos äldre ingår i kursen. Studierna baseras primärt på eget kunskapssökande och reflektion, individuellt och i grupp som presenteras i bland annat diskussionsforum och webb-seminarier.

Vårterminen 2022

roomDistans, Sundsvall/Östersund
  • Start: Vårterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 3 - 12
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Sundsvall/Östersund
  • Obligatoriska campus träffar: 1
  • Anmälningskod: MIU-O7030

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Anmälan öppnar den 15 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Sammankomster

Undervisning sker i form av inspelade föreläsningar, studiegruppsarbete, självständiga studier. Distansöverbryggande teknik används.
Examinationer: individuell fördjupningsuppgift och salstentamen.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå, samt två års yrkespraktik som sjuksköterska

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller