Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med inriktning på psykisk hälsa och ohälsa, 7,5 hp

Kursen ger kunskaper om de vanligaste psykiska ohälsotillstånden och behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa, eftersom en viktig arbetsuppgift som distriktssköterska med inriktning mot psykiatrisk vård är att kunna identifiera symtombilder och behandlingseffekter. Undervisning om användande och granskning av olika instrument ingår i kursen. Studierna baseras primärt på eget kunskapssökande och reflektion, individuellt och i grupp som presenteras bland annat i diskussionsforum och webb-seminarier.

Vårterminen 2020

roomDistans, Sundsvall/Östersund
 • Start: Vårterminen 2020
 • Studieperiod: Vecka 4 - 13
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Ort: Sundsvall/Östersund
 • Obligatoriska träffar: 1
 • Antal träffar: 1
 • Anmälningskod: MIU-O7070

Sista anmälan: 15 oktober 2019

Vårterminen 2021

roomDistans, Sundsvall/Östersund
 • Start: Vårterminen 2021
 • Studieperiod: Vecka 8 - 12
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall/Östersund
 • Obligatoriska träffar: 1
 • Antal träffar: 1
 • Anmälningskod: MIU-O7010

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Anmälan öppnar den 16 september. 

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå, samt två års yrkespraktik som sjuksköterska

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.