Medicinsk vetenskap AV, Vård av patienter i behov av andningsstöd/non-invasiv ventilation, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som sjuksköterska som vårdar patienter i behov av andningsstöd på grund av respiratorisk svikt. Du ges möjlighet att inhämta kunskap om respirationsfysiologi, indikationer för NIV, fysiologiska effekter, patienters upplevelser av NIV, medicinsk teknik och omvårdnadsbehov vid NIV. Kunskapen är användbar i olika kontexter; till exempel i hemsjukvård, på vårdavdelningar, intermediär-avdelningar och COVID-avdelningar.

Höstterminen 2023

info Distans
Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Kursen är 100 % distansbaserad. Examinationsformerna är en webb-tentamen, ett seminarium (obligatoriskt) och en inlämningsuppgift. Föreläsningarna är i huvudsak inspelade, men även digitala föreläsningar i realtid kan förekomma.

Behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska samt minst 90 högskolepoäng i ämnet omvårdnad, eller motsvarande kunskaper, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25