Medicinsk vetenskap AV, Vård av patienter i behov av andningsstöd/non-invasiv ventilation, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som sjuksköterska som vårdar patienter i behov av andningsstöd på grund av respiratorisk svikt. Kursen ger dig möjlighet att inhämta kunskap om respirationsfysiologi, indikationer för NIV, fysiologiska effekter, patienters upplevelser av NIV, medicinsk teknik och omvårdnadsbehov vid NIV. Kunskapen är användbar i olika kontexter; till exempel i hemsjukvård, på vårdavdelningar, intermediär-avdelningar och COVID-avdelningar.
  • Start: Vårterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 4 - 13
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-O2260

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Vårterminen 2022

roomDistans
  • Start: Vårterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 4 - 13
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-O2530

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Anmälan öppnar den 15 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Sammankomster

Kursen är 100% distansbaserad och går på halvfart (50%). Kursen innehåller en web-tentamen, ett seminarium (obligatoriskt) och en inlämningsuppgift. Kursen innehåller inspelade och digitala föreläsningar.

Behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska samt minst 90 högskolepoäng i ämnet omvårdnad, eller motsvarande kunskaper, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller