Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi, 7,5 hp

Kursen kommer att ge dig grundläggande kunskaper i anatomi och fysiologi. Med andra ord, hur den friska kroppen med dess olika system fungerar som en enhet. Denna kunskap kommer att vara till stor nytta när du ska förstå hur sjukdomar uppstår och kan behandlas. Kursen vänder sig till dig som arbetar inom vårdområdet och vill uppdatera dina kunskaper, men också till dig som är intresserad av en djupare kunskap i ämnet. Kursen ges även som en del av sjuksköterskeutbildningen vid Mittuniversitetet.
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 44
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-V7121

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Kursen är till 100 % nätbaserad med sju (7) frivilliga digitala träffar, två (2) ordinarie obligatoriska digitala tentamenstillfällen samt två (2) tillhörande digitala omexaminationstillfällen.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25