Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi, 7,5 hp

Kursen kommer att ge dig grundläggande kunskaper i anatomi och fysiologi. Med andra ord, hur den friska kroppen med dess olika system fungerar som en enhet. Denna kunskap kommer att vara till stor nytta när du ska förstå hur sjukdomar uppstår och kan behandlas. Kursen vänder sig till dig som arbetar inom vårdområdet och vill uppdatera dina kunskaper, men också till dig som är nyfiken på ett nytt spännande ämne.
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 36 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Anmälningskod: MIU-O7141

Sista anmälan: 16 april 2020

Sammankomster

Kursen är till 100% nätbaserad med sju (7) frivilliga digitala träffar, två (2) ordinarie obligatoriska digitala tentamenstillfällen samt två (2) tillhörande digitala omexaminationstillfällen.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.