Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi, 7,5 hp

Kursen kommer att ge dig grundläggande kunskaper i anatomi och fysiologi. Med andra ord, hur den friska kroppen med dess olika system fungerar som en enhet. Denna kunskap kommer att vara till stor nytta när du ska förstå hur sjukdomar uppstår och kan behandlas. Kursen vänder sig till dig som arbetar inom vårdområdet och vill uppdatera dina kunskaper, men också till dig som är intresserad av en djupare kunskap i ämnet. Kursen ges även som en del av sjuksköterskeutbildningen vid Mittuniversitetet.

Höstterminen 2021

roomDistans
  • Start: Höstterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 35 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Anmälningskod: MIU-O7281

Sista anmälan: 15 april 2021

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Sammankomster

Kursen är till 100 % nätbaserad med sju (7) frivilliga digitala träffar, två (2) ordinarie obligatoriska digitala tentamenstillfällen samt två (2) tillhörande digitala omexaminationstillfällen.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00