Medicinsk vetenskap GR (A), Psykiatri, 15 hp

Vill du lära dig mer om psykisk ohälsa? WHO beskriver psykisk ohälsa som ett växande samhällsproblem, vilket leder till ett stort lidande för individen och dess närstående samt till stora ekonomiska konsekvenser.

I denna kurs får du kännedom om orsakerna bakom psykisk ohälsa, symptom, den diagnostiska processen och medicinska/psykologiska behandlingsmetoder samt prevention.
Du får en fördjupad kunskap inom området för att bättre kunna bemöta och stödja personer med psykisk ohälsa.

Kursen riktar sig till dig som är verksam inom sjukvård, socialtjänst, kriminalvård, rättsväsende, skola och barnomsorg eller på annat sätt kommer i kontakt med psykisk ohälsa.
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 44
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-V2361

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad och har inga fysiska sammankomster. Du deltar i undervisningen via digital teknik, exempelvis digitala föreläsningar, seminarier och diskussionsforum. Examinationerna är muntliga och skriftliga. Samtliga examinationer är obligatoriska, kräver närvaro och genomförs digitalt. Du behöver ha tillgång till dator, stabil internetuppkoppling, headset och kamera.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25