Medicinsk vetenskap GR (A), Smitta och smittspridning, 4,5 hp

Kunskap om smitta och smittspridning är viktigt för alla som arbetar inom hälso- och sjukvård.
Infektionssjukdomar klassas idag av WHO som det största globala hälsoproblemet och att arbeta inom vården ställer dagligen krav på kunskaper inom mikrobiologi, immunologi, hur smitta sprids samt smittvägar för mikroorganismer.

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom smitta och smittspridning för att du ska kunna utföra ditt arbete på ett bra och ansvarsfullt sätt. I kursen tillägnar du dig kunskap om grundläggande medicinsk mikrobiologi, infektionsimmunologi och hur smitta sprids.
Det är en fördel om du har kunskaper inom hälso- och sjukvård.

Höstterminen 2023

room Distans
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 40 - 46
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-O7021

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

All undervisning sker digitalt via distansöverbryggande teknik. Du får ta del av inspelade föreläsningar och deltar i digitala seminarier via zoom. Du förväntas vara aktiv i studiegrupper på lärplattformen Moodle. Kursen har fyra digitala lärarledda sammankomster där du förväntas närvara och aktivt delta i diskussioner. En av sammankomsterna är obligatorisk och kopplad till grupparbete som redovisas med muntlig presentation.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25