Omvårdnad är ett självständigt kunskapsområde som är sjuksköterskans ansvarsområde.

Omvårdnad är ett självständigt kunskapsområde som är sjuksköterskans ansvarsområde. Omvårdnad syftar till att hjälpa och stödja en person och dennes närstående i det dagliga livet i syfte att förbättra hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt att återställa och bevara hälsa. Omvårdnadsvetenskapens centrala begrepp är människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar. Det vetenskapliga ämnet omvårdnad syftar till att göra vården bättre, säkrare och jämlik för såväl enskilda patienter och grupper av patienter som för deras närstående.

Forskningen inom omvårdnad har stor bredd och kan utgå från något av omvårdnadens huvudbegrepp; människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar. Forskning har utvecklat centrala begrepp och teorier på olika nivåer med olika variationsvidd som är unika för ämnet. Omvårdnad anknyter till andra ämnen som medicinsk vetenskap, psykologi, pedagogik, religionsvetenskap, etik och beteendevetenskap, samhällsvetenskap och sociologi.

Utbildning på grund- och avancerad nivå ges på campusorterna Sundsvall och Östersund. Ämnet omvårdnad utgör en väsentlig del i sjuksköterskeutbildningen, specialistutbildningar och masterutbildningen. Inom ämnet ges även fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Omvårdnad kan också ingå som kompletterande ämne för en examen i ett annat huvudområde.

Sidan uppdaterades 2021-03-05