Omvårdnad AV, Amning och amningsrådgivning, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen syftar till att du skaffar dig fördjupad kunskap om amning och amningsrelaterade frågor. I kursen fokuseras bland annat på barns amningsbeteende, metoder för amningsobservation, förebyggande åtgärder, vårdrutiner och behandling vid amningsproblem. I kursen ingår inlämningsuppgifter och ett fördjupningsarbete.

Sammankomster

Det är fyra obligatoriska träffar och observera att en träff är oftast två dagar förlagda så att föreläsningar och gruppdiskussioner startar efter lunch och fortsätter dagen därpå. Den fjärde träffen är i januari 2019 då fördjupningsarbetet examineras.
Innan kursstart repeterar du förslagsvis amningsfysiologin i kurslitteraturen Amning idag av Elisabeth Kylberg ml

Behörighet

Utbildning till sjuksköterska.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...