Omvårdnad AV, Amning och amningsrådgivning, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen syftar till att du skaffar dig fördjupad kunskap om amning och amningsrelaterade frågor. I kursen fokuseras bland annat på barns amningsbeteende, metoder för amningsobservation, förebyggande åtgärder, vårdrutiner och behandling vid amningsproblem. I kursen ingår inlämningsuppgifter och ett fördjupningsarbete.

Sammankomster

Det är fyra obligatoriska träffar och observera att en träff är oftast två dagar förlagda så att föreläsningar och gruppdiskussioner startar efter lunch och fortsätter dagen därpå. Den fjärde träffen är i januari 2019 då fördjupningsarbetet examineras.
Innan kursstart repeterar du förslagsvis amningsfysiologin i kurslitteraturen Amning idag av Elisabeth Kylberg ml

Behörighet

Utbildning till sjuksköterska.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.