Kursplan

Spara favorit


Kursplan för:

Omvårdnad AV, Avancerad kirurgisk omvårdnad, 15 hp

Nursing Science MA, Advanced Surgical Nursing, 15 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: OM114A
Ämne huvudområde: Omvårdnad
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Avancerad kirurgisk omvårdnad
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 50%
Medicin 50%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för omvårdnad
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Senast ändrad: 2019-01-10
Giltig fr.o.m: 2019-08-15

Behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska samt minst 90 högskolepoäng i ämnet omvårdnad, eller motsvarande kunskaper, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.