Omvårdnad AV, Avancerad medicinsk omvårdnad, 15 hp

Kursen fokuserar på fördjupade kunskaper vid vård och omvårdnad av medicinska sjukdomar. Vidare är fokus att kunna bedöma och åtgärda komplexa omvårdnadsbehov baserat på ett personcentrerat förhållningssätt.

Höstterminen 2019

roomDistans
 • Start: Höstterminen 2019
 • Studieperiod: Vecka 36 - 3
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Obligatoriska träffar: 0
 • Anmälningskod: MIU-O7071

Sista anmälan: 15 april 2019

Höstterminen 2020

roomDistans
 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieperiod: Vecka 36 - 2
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Obligatoriska träffar: 0
 • Anmälningskod: MIU-O7121

Sista anmälan: 15 april 2020

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Sammankomster

Kursen är nätbaserad med tre digitala träffar.

Behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska samt minst 90 högskolepoäng i ämnet omvårdnad, eller motsvarande kunskaper, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.