Omvårdnad AV, Demensjukdomar, vård och omvårdnad, 7,5 hp

Arbetar du som sjuksköterska och kommer ofta i kontakt med personer med demenssjukdom? Känner du att du skulle behöva uppdatera dig på området? Då är det här kursen för dig! Du kommer inom kursen att fördjupa dina kunskaper inom olika demenssjukdomar, specifik omvårdnad och hantering av BPSD. Du får också möjlighet att utveckla personcentrerad vård för personer med demenssjukdom såväl som behov av stöd till deras anhöriga. Kursens syfte är att ge dig tillfälle att inhämta fördjupade kunskaper inom demenssjukdomar, både vad gäller medicinsk behandling och omvårdnad samt personcentrerad vård.
  • Start: Höstterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 35 - 44
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-O2401

Sista anmälan: 15 april 2021

Sammankomster

Kursen är 100 % distansbaserad och går på halvfart (50 %) med diskussioner i grupp via forum i Moodle under kursens gång. Examination sker genom individuell skriftlig uppgift via seminarium i Zoom samt individuell digital tentamen.

Behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska samt minst 90 högskolepoäng i ämnet omvårdnad, eller motsvarande kunskaper, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller