Omvårdnad AV, Förbättringskunskap och säker vård, 7,5 hp

Sjuksköterskans kärnkompetenser, förbättringskunskap och säker vård är av stor vikt för att säkerställa god vårdkvalitet. Kursen vänder sig till dig som är sjuksköterska och som vill fördjupa din kunskap om kvalitetsutveckling, ständiga förbättringar och säker vård.

Kursen innehåller grundläggande förbättringskunskap och olika verktyg. Den innehåller även aspekter för att skapa god och säker vård, såsom vikten av patientmedverkan, säkerhetskultur och avvikelsehantering.

Höstterminen 2023

info Distans
Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Kursen är 100% distansbaserad och innehåller ett grupparbete, ett seminarium och en individuell inlämningsuppgift.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen 180 hp, varav minst 15 hp examensarbete alternativt avlagd kandidatexamen 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp i huvudområdet omvårdnad eller vårdvetenskap.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25