Omvårdnad AV, Handledarutbildning inom vård och rehabilitering I, 7,5 hp

Kursen syftar till att du skaffar dig ökade förutsättningar och fördjupad kunskap i handledning av studerande i verksamhetsförlagd utbildning inom universitet och högskola. I kursen fokuseras handlednings- och inlärningsprocessen utifrån aktivt lärande, olika handledningsmetoder, styrdokument och bedömning.

Höstterminen 2019

roomDistans, Sundsvall/Östersund
 • Start: Höstterminen 2019
 • Studieperiod: Vecka 36 - 3
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 25%
 • Ort: Sundsvall/Östersund
 • Obligatoriska träffar: 2
 • Antal träffar: 3
 • Anmälningskod: MIU-O7021

Sista anmälan: 15 april 2019

Höstterminen 2020

roomDistans, Sundsvall/Östersund
 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieperiod: Vecka 36 - 2
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 25%
 • Ort: Sundsvall/Östersund
 • Obligatoriska träffar: 2
 • Antal träffar: 3
 • Anmälningskod: MIU-O7101

Sista anmälan: 15 april 2020

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Sammankomster

Totalt tre sammankomster, varav två obligatoriska. All utbildning sker på distans och alla sammankomster sker virtuellt. Uppkoppling på internet krävs för kursen.

Behörighet

Grundläggande behörighet med högskoleexamen från minst treårig hälso- och sjukvårdsutbildning

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.