Omvårdnad AV, Handledarutbildning inom vårdområdet I, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen syftar till att du skaffar dig ökade förutsättningar och fördjupad kunskap i handledning av studerande i verksamhetsförlagd utbildning inom universitet och högskola. I kursen fokuseras handlednings- och inlärningsprocessen utifrån aktivt lärande, olika handledningsmetoder, styrdokument och bedömning.

Sammankomster

En obligatorisk och tre icke obligatoriska sammankomster.

Behörighet

Utbildning till sjuksköterska

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.