Omvårdnad AV, Handledarutbildning inom vårdområdet II, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen syftar till att stärka din professionella kompetens som handledare för högskolestudenter inom vård och omsorg och förfina din pedagogiska förståelse. I kursen fokuseras pedagogisk teori, ledarskap och professionellt förhållningssätt i handledningssituationen. Vidare berörs interaktionens och reflektionens betydelse för yrkesmässig utveckling.

Behörighet

Leg.sjuksköterska samt Omvårdnad AV, Handledarutbildning inom vårdområdet I, 7,5 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.