Omvårdnad AV, Inkontinens och inkontinensvård, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper och färdigheter om inkontinens, inkontinensförebyggande åtgärder och vård vid inkontinens hos barn, äldre, kvinnor och män för att få rätt att förskriva förbrukningsartiklar vid vissa inkontinenstillstånd.

Sammankomster

Kursen bedrivs med fördröjd studietakt och är upplagd som distansstudier med fyra planerade sammankomster om en till två dagar vardera. En sammankomst ligger i början av kursen med introduktion och föreläsningar, två under kursens gång och en i slutet av kursen med seminarier och examination. I perioden mellan träffarna kommunicerar lärare och studenter genom ett internetbaserat konferenssystem.

Behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...