Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning psykisk hälsa och ohälsa, 7,5 hp

Kursen ger primärt kunskap om psykiatrisk omvårdnad. I kursen studeras olika perspektiv på psykisk hälsa och ohälsa, tillvaratagande av personens resurser och hälsoprocesser. Vidare omfattar kursen teorier om kommunikation och bemötande samt värdegrund och etik. Undervisning om intervju- och observationsmetodik ingår. Studierna baseras primärt på eget kunskapssökande och reflektion, individuellt och i grupp som presenteras i bland annat diskussionsforum och webb-seminarier.
 • Start: Vårterminen 2021
 • Studieperiod: Vecka 3 - 12
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Ort: Sundsvall/Östersund
 • Obligatoriska campus träffar: 1
 • Anmälningskod: MIU-O7180

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Vårterminen 2022

roomDistans, Sundsvall/Östersund
 • Start: Vårterminen 2022
 • Studieperiod: Vecka 3 - 12
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Ort: Sundsvall/Östersund
 • Obligatoriska campus träffar: 1
 • Anmälningskod: MIU-O7020

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Anmälan öppnar den 15 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Sammankomster

Vissa föreläsningarna är länkade och ges under en specificerad tid (se schema för kursen) och spelas inte in. Dessa föreläsningar kan ses på studieort Sundsvall eller Östersund, eller via dator. Vissa föreläsningar är inspelade och utlagda i lärplattformen Moodle.
Examination sker via Web seminarier i grupp samt individuella fördjupningsuppgifter.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå, samt två års yrkespraktik som sjuksköterska.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00