Omvårdnad GR (A), Grunder i palliativ vård, 7,5 hp

I dagens samhälle vårdas allt fler svårt sjuka personer i sent skede av livet inom sluten vård, kommunal vård och hemsjukvård. Det innebär att du kan träffa på personer med palliativt vårdbehov överallt. Kursen vänder sig dig som vill fördjupa dina kunskaper inför kontakt med dessa personer och deras närstående. I kursen tillägnar du dig kunskap om den speciella omvårdnad som krävs vid vård av svårt sjuk och döende patient med beaktande av fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella behov samt närståendes delaktighet och behov av stöd. Det är en fördel om du har kunskaper inom hälso- och sjukvård.
  • Start: Höstterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 35 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Anmälningskod: MIU-O7291

Sista anmälan: 15 april 2021

Se kursplanen

Sammankomster

Kursen ges på kvartsfart. All undervisning sker digitalt via distansöverbryggande teknik. Du får ta del av inspelade föreläsningar. Du deltar i digitala seminarier via zoom. Du förväntas vara aktiv i studiegrupper på lärplattformen Moodle. Kursen har fem digitala lärarledda sammankomster där du förväntas närvara och aktivt delta i diskussioner. En av sammankomsterna är obligatorisk och kopplad till examinationen av skriftlig rapport med muntlig presentation.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller