Omvårdnad GR (A), Hälso- och sjukvårdsdokumentation och kodsystem, 4,5 hp

Patientjournalen är en del i säkerställandet att vi gör det vi ska enligt föreskrifter, avtal, riktlinjer och rutiner. Det innebär att säkerställa att vårdtagarens autonomi och delaktighet är beaktad och synliggörs samt att planerad vård utförs enligt den överenskommelse som gjorts med vårdtagaren och teamet. Det innebär även att vården går att följa över tid. Dagens digitala system gör att det ibland kan vara svårt att synliggöra dessa delar på ett patientsäkert sätt. Kursen ger dig möjlighet att inhämta kunskap om olika arbetssätt för att systematiskt säkerställa journalföring oavsett digitalt system med stöd av SMART-kriterierna, men även kodsystem som ICF och KVÅ.
Se kursplanen

Vårterminen 2024

room Distans
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 5 - 16
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-V2410

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Undervisningens upplägg

Kursen är 100 % distansbaserad och går på kvartsfart (25 %). Tillgång till säker internetuppkoppling, mikrofon och kamera behövs. Kursens innehåll bearbetas genom studieuppgifter under kursens gång, både individuellt och i grupp i lärplattformen Moodle. Examination av kursen sker individuellt genom skriftlig inlämningsuppgift.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25