Omvårdnad GR (A), Hälso- och sjukvårdsdokumentation och kodsystem, 4,5 hp

Patientjournalen är en del i säkerställandet att vi gör det vi ska enligt föreskrifter, avtal, riktlinjer och rutiner. Det innebär att säkerställa att vårdtagarens autonomi och delaktighet är beaktad och synliggörs samt att planerad vård utförs enligt den överenskommelse som gjorts med vårdtagaren och teamet. Det innebär även att vården går att följa över tid. Dagens digitala system gör att det ibland kan vara svårt att synliggöra dessa delar på ett patientsäkert sätt. Kursen ger dig möjlighet att inhämta kunskap om olika arbetssätt för att systematiskt säkerställa journalföring oavsett digitalt system med stöd av SMART-kriterierna, men även kodsystem som ICF och KVÅ.
  • Start: Vårterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 5 - 16
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Anmälningskod: MIU-O2500

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Se kursplanen

Vårterminen 2022

roomDistans
  • Start: Vårterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 5 - 16
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Anmälningskod: MIU-O2520

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Anmälan öppnar den 15 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Sammankomster

Kursen är 100% distansbaserad och går på kvartsfart (25%). Tillgång till säker datoruppkoppling, mikrofon och kamera behövs. Kursens innehåll bearbetas genom studieuppgifter under kursens gång, både individuellt och i grupp i lärplattformen Moodle. Examination av kursen sker individuellt genom skriftlig inlämningsuppgift.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller