Omvårdnad GR (A), Introduktion till Mind-Body medicin, 7,5 hp

Utbildningen ger dig en möjlighet att utveckla din förmåga att utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt värdera mind-body medicinska teknikers roll i en holistisk och integrativ syn på hälsa, omvårdnad och återhämtning efter sjukdom. Exempel på områden som berörs teoretiskt och praktiskt är: Stress, Mindfulness och olika former av meditation, färdigheter som kan minska stress och bidra till en högre grad av självkännedom och hälsa.

Vårterminen 2022

roomDistans, Sundsvall
  • Start: Vårterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 3 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Ort: Sundsvall
  • Obligatoriska campus träffar: 5
  • Anmälningskod: MIU-O2510

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Anmälan öppnar den 15 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Sammankomster

Kursen ges på kvartsfart, dagtid med tio obligatoriska seminarier, hälften på Campus och hälften online i Zoom.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller