Omvårdnad GR (A), Kompetens i hälso- och sjukvård med samiskt perspektiv, 4,5 hp

Känner du att du behöver lite påfyllning av din kulturella kompetens avseende urfolk och minoriteter? Då har du kursen du behöver här! Kulturell kompetens i vårdmötet är en viktig del hos kliniskt verksamma sjuksköterskor och nödvändig inom många områden, som till exempel på akutmottagningar, hälsocentraler och vårdavdelningar. Kursens syfte är att ge dig tillfälle att inhämta fördjupade kunskaper inom den samiska kulturen i ett livsspannsperspektiv och med personcentrerad vård. Kursen vänder sig till kliniskt verksamma sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter.

Vårterminen 2022

roomDistans
  • Start: Vårterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 5 - 10
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-O7140

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Anmälan öppnar den 15 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Sammankomster

Kursen är 100 % distansbaserad och går på halvfart (50 %) med en hemtentamen och fyra (4) sammankomster via nätet, varav tre (3) av dessa är obligatoriska.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00

Sök utbildning till hösten!

Sista ansökningsdag är 15 april!

eller