Omvårdnad GR (A), Kompetens i hälso- och sjukvård med samiskt perspektiv, 4,5 hp

Omvårdnad GR (A), Kompetens i hälso- och sjukvård med samiskt perspektiv, 4,5 hp

Känner du att du behöver lite påfyllning av din kulturella kompetens avseende urfolk och minoriteter? Då har du kursen du behöver här! Kulturell kompetens i vårdmötet är en viktig del hos kliniskt verksamma sjuksköterskor och nödvändig inom många områden, som till exempel på akutmottagningar, hälsocentraler och vårdavdelningar. Kursens syfte är att ge dig tillfälle att inhämta fördjupade kunskaper inom den samiska kulturen i ett livsspannsperspektiv och med personcentrerad vård. Kursen vänder sig till kliniskt verksamma sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter.

Höstterminen 2022

room Distans
  • Start: Höstterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 37 - 42
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-O7301

Sista anmälan: 19 april 2022

Du kan ändra din ansökan till och med 19 april

Se kursplanen

Sammankomster

Kursen är 100 % distansbaserad och går på halvfart (50 %) med en hemtentamen och fyra (4) sammankomster via nätet, varav tre (3) av dessa är obligatoriska.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller