Omvårdnad GR (A), Kulturkompetens i vårdmöten med samiskt perspektiv, 4,5 hp

Kursen vänder sig till dig som är sjuksköterska eller sjuksköterskestudent och som känner att du behöver lite påfyllning av din kulturella kompetens avseende urfolk och minoriteter. Kulturell kompetens i vård är en viktig del hos kliniskt verksamma sjuksköterskor och är nödvändig inom många områden, till exempel på akutmottagningar, hälsocentraler och vårdavdelningar. Kursens syfte är att ge dig möjlighet att inhämta fördjupade kunskaper inom den samiska kulturen i ett livsspannsperspektiv och med personcentrerad vård.
  • Start: Vårterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 5 - 10
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-O4220

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Sammankomster

Kursen är 100% distansbaserad och går på halvfart (50%) med en hemtentamen och fyra (4) sammankomster via nätet, varav tre (3) av dessa är obligatoriska.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller