Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig teori och metod, 15 hp

Spara favorit

Kursen omfattar vetenskaplig metodik kopplad till forskning i omvårdnad och ingår som de första 15 hp i kursen Omvårdnad GR (C), 30 hp.

Behörighet

Omvårdnad 60 hp:
Omvårdnad GR (A), 30 hp
Omvårdnad GR (B), 30 hp, inklusive uppsats/fördjupningsarbete.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.