Omvårdnad GR (C), Vetenskapligt arbete, 15 hp

Spara favorit

Kursen omfattar ett vetenskapligt arbete om 15 hp och är en fortsättning på kursen Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig teori och metod, 15 hp.

Behörighet

Omvårdnad 75 hp:
Omvårdnad GR (A), 30 hp
Omvårdnad GR (B), 30 hp inkl. uppsatsarbete/fördjupning
Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig teori och metod, 15 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.