Rehabiliteringsvetenskap AV, Aktivitet, levnadsvanor och hälsa, 7,5 hp

Spara favorit

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om aktiviteters och levnadsvanors betydelse för hälsa, välbefinnande och prestationsförmåga. Kursen fokuserar på att ge en ökad förståelse för hur aktivitet och levnadsvanor påverkar individers och gruppers fysiska och psykiska kapacitet med särskilt fokus på arbetslivet. Förutom fysisk aktivitet berörs aspekter som rör exempelvis kultur, kost och droger.

Sammankomster

IT-distanskursen har inga fysiska träffar.Tillgång till internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen.

En till två obligatoriska träffar via nätet.

Behörighet

Examen om minst 180 hp inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.