Rehabiliteringsvetenskap AV, Arbetsliv och hälsa, 7,5 hp

Hälsa i arbetslivet har stor betydelse för individers välbefinnande, men också för organisationers och regioners utveckling. Kursen ger dig fördjupade kunskaper om hälsofrämjande insatser i arbetslivet, livspusslets betydelse för hälsa och framgångsfaktorer för återgång i arbetslivet. Inom de nämnda områdena behandlas teorier och modeller och aktuell forskning.
  • Start: Vårterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 3 - 12
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-N7020

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Se kursplanen

Sammankomster

Distanskursen har inga fysiska träffar. Muntliga och skriftliga examinationer. Ett webb-baserat obligatoriskt examinationsseminarium ingår i kursen.

Behörighet

Examen om minst 180 hp inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Greta med gäster

Greta med gäster

Se vårt webbinarie med journaliststudenten Greta som programledare. Intervjuer med studenter i studion, frågelåda, hiss eller diss, korta filmklipp och frågestund med studievägledare. Missa inte!

Sidan uppdaterades 2022-05-26