Rehabiliteringsvetenskap AV, Arbetsliv och hälsa, 7,5 hp

Spara favorit

Hälsa i arbetslivet har stor betydelse för individers välbefinnande, men också för organisationers och regioners utveckling. Kursen ger dig fördjupade kunskaper om hälsofrämjande insatser i arbetslivet, livspusslets betydelse för hälsa och framgångsfaktorer för återgång i arbetslivet. Inom de nämnda områdena behandlas teorier och modeller och aktuell forskning.

Sammankomster

IT-distanskursen har inga fysiska träffar. Salstentamen skrivs vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands. Plats bokas av studenten. Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet här: www.miun.se/STAO Tillgång till internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen.

Behörighet

Examen om minst 180 hp inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.