Rehabiliteringsvetenskap AV, Frisk- och riskfaktorer i arbetslivet, 7,5 hp

Kursens syfte är att ge dig fördjupade kunskaper om risk- och friskfaktorers betydelse för god arbetsmiljö och hälsa i organisationer. Kursen fokuserar på strategiska perspektiv gällande fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer, men även på hur organisationer kan arbeta med aktiviteter som rör fysisk aktivitet och levnadsvanor.

Vårterminen 2024

room Distans
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 13 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-V7010

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Undervisningens upplägg

Distanskursen har inga fysiska träffar. Tillgång till internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen. En till två obligatoriska träffar via nätet. Muntliga och skriftliga examinationer.

Behörighet

Examen om minst 180 hp inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25