Rehabiliteringsvetenskap AV, Hållbara organisationer, 7,5 hp

Spara favorit

Effektiva och hållbara organisationer efterfrågas alltmer i dagens samhälle. Kursen ger dig fördjupad kunskap om interventioner i organisationer som syftar till att utveckla hållbara organisationer. Fokus är teorier, modeller och metoder som skapar och upprätthåller organisationer som är trivsamma, hälsosamma och effektiva.

Sammankomster

Undervisningen bedrivs på halvfart och IT distans , inga fysiska träffar. Undervisningen består av föreläsningar, egna arbeten och seminarier och delar av undervisningen är webbaserad.

Behörighet

Grundläggande behörighet Examen om minst 180 hp inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.