Rehabiliteringsvetenskap AV, Hållbara organisationer, 7,5 hp

Effektiva och hållbara organisationer efterfrågas alltmer i dagens samhälle. Kursen ger dig fördjupad kunskap om interventioner i organisationer som syftar till att utveckla hållbara organisationer. Fokus är teorier, modeller och metoder som skapar och upprätthåller organisationer som är trivsamma, hälsosamma och effektiva.

Höstterminen 2023

info Distans
Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs på halvfart och distans , inga fysiska träffar. Undervisningen består av föreläsningar, egna arbeten och seminarier och delar av undervisningen är webbaserad. Muntliga och skriftliga examinationer.

Behörighet

Examen om minst 180 hp inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-28