Rehabiliteringsvetenskap AV, Ledarskap och hållbar arbetsmiljö, 7,5 hp

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om ledarskapets betydelse för en hållbar arbetsmiljö och medarbetares hälsa och arbetsvillkor. I kursen behandlas även betydelsen av ledares arbetsvillkor och hälsa samt projektledning och strategier för hälso- och arbetsmiljöförbättrande insatser i organisationer.

Vårterminen 2024

room Distans
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 3 - 12
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-V7030

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs via distans utan träffar. Obligatoriska och frivilliga träffar/seminarier som är web-baserade ingår i kursen.

Behörighet

Examen om minst 180 hp inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25