Rehabiliteringsvetenskap AV, Ledarskapets betydelse för hälsa, 7,5 hp

Spara favorit

Ledarskapets betydelse för ett hälsosamt arbetsliv betonas alltmer. Kursen ger dig fördjupade kunskaper om relationer mellan ledarskap, hälsa, kvalitet och effektivitet. I kursen diskuteras också vad som kännetecknar hälsofrämjande organisationer. Kursen fokuserar på teorier, modeller och aktuell forskning inom området.

Sammankomster

IT-distanskursen har inga fysiska träffar. Salstentamen skrivs vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands. Plats bokas av studenten. Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet här: www.miun.se/STAO Tillgång till internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen.

Frivilliga sammankomster och obligatoriska webbaserade seminarier via Adobe Connect. Headset och webbkamera krävs.

Obligatoriska sammankomster/seminarier via lärplattformen kan förekomma.

Behörighet

Examen om minst 180 hp inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...