Rehabiliteringsvetenskap AV, Modeller för rehabilitering, 7,5 hp

Spara favorit

Effektiva modeller för arbetslivsinriktad rehabilitering efterfrågas alltmer. Kursen ger dig fördjupad kunskap om arbetslivsinriktad rehabilitering med särskilt fokus på modeller för mobilisering av individers förmågor och möjligheter. Kursen fokuserar även på arbetsplatsens betydelse för framgångsrik rehabilitering och frågeställningar som rör funktionsnedsättningar.

Sammankomster

IT-distanskursen har inga fysiska träffar. Tillgång till internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen.

En webbaserad tentamen. Headset och webbkamera krävs.

Obligatoriska sammankomster/seminarier via lärplattformen kan förekomma.

Behörighet

Examen om minst 180 hp inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.