Rehabiliteringsvetenskap AV, Modeller för rehabilitering, 7,5 hp

Spara favorit

Effektiva modeller för arbetslivsinriktad rehabilitering efterfrågas alltmer. Kursen ger dig fördjupad kunskap om arbetslivsinriktad rehabilitering med särskilt fokus på modeller för mobilisering av individers förmågor och möjligheter. Kursen fokuserar även på arbetsplatsens betydelse för framgångsrik rehabilitering och frågeställningar som rör funktionsvariationer.

Sammankomster

IT-distanskursen har inga fysiska träffar. Tillgång till internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen.

Muntliga och skriftliga examinationer.

Behörighet

Examen om minst 180 hp inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...