Rehabiliteringsvetenskap AV, Rehabilitering i arbetslivet, 7,5 hp

Kursen har som syfte att du ska tillägna sig fördjupade kunskaper om processer och modeller för arbetslivsinriktad rehabilitering. Utgångspunkt är de organisatoriska förutsättningar som ger goda möjligheter för framgångsrik rehabilitering. Detta innebär att kursen fokuserar på resurser av betydelse för framgångsrik rehabilitering på arbetsplatsen av sjukskrivna medarbetare
Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Kursen ges på distans utan studenternas fysiska närvaro på Campus. Det innebär att alla sammankomster sker digitalt genom bl a Zoom och universitetets studentportal Moodle.

Behörighet

Examen om minst 180 hp inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25