Rehabiliteringsvetenskap AV, Vad är rättvist? Internationellt jämlikhetsperspektiv på arbetsliv och hälsa, 7,5 hp

How do we achive a healthy working life? Are there inequality in work and health? What is fair? Different countries have different systems, based on different cultures and assumptions. Focus in this course is set on three main domains; Workplace Health Promotion, Occupational Health and Safety Management, and Disability Management.

Vårterminen 2024

info Distans
Se kursplanen

Undervisningens upplägg

The course is an international 10 week graduate online course. The course is a collaboration between Mid-Sweden University, Mälardalen University and University of Waterloo (Canada). This online course is asynchronous in time due to time differences across the world. No synchronous seminars or lectures are given. However, as a student you will collaborate in group-work with your international peers. The course language is English.

Behörighet

Examen om minst 180 hp inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25