Lär dig använda bilder och videos för att förmedla journalistik i ämnet bildjournalistik!

Bildjournalistik är den journalistiska kunskapen att producera bilder och videos som förmedlar och dokumenterar nyheter och samhälleliga skeenden. Du lär dig hur du visuellt berättar för att förmedla budskap med hjälp bilder och videos. Det visuella bildmaterialet kombineras även med texter och audio i syfte att upplysa, kritiskt granska och analysera samhället. Du lär dig också att analytiskt och kritiskt granska egen och andras produktion av bildjournalistik. Bildjournalistik är i huvudsak inriktat mot journalistisk nyhetsförmedling, dokumentation och beskrivning av samhället, där bildens aktualitet, objektivitet, nyhetsvärde och informationsvärde står i centrum.

Mittuniversitetet ger för närvarande distanskurser samt kurser på kandidatnivå inom journalistprogrammet i ämnet bildjournalistik.

Sidan uppdaterades 2019-09-11