Bildjournalistik är ett ämne där du får lära dig använda bilden för att kommunicera.

Bildjournalistik har därför inslag av fotografi och film – där du producerar och bearbetar stillbilder, videos och grafik samt analyserar och utvärderar ditt visuella bildberättande – samt journalistik där detta visuella bildmaterialet kombineras med journalistiska texter för att upplysa, kritiskt granska och analysera vårt samhälle.
Bildjournalistik är med andra ord i huvudsak inriktat mot nyhetsförmedling och visuell dokumentation av nyheter och skeenden i samhället, där bildens aktualitet, objektivitet, nyhetsvärde och informationsvärde står i centrum.

Mittuniversitetet ger för närvarande distanskurser i bildjournalistik samt att det ges i vissa kurser i kandidatprogrammet i journalistik.