Bildjournalistik

Bildjournalistik är en journalistisk arbetsmetod där du använder dig av bilden som det journalistiska verktyget för berättande. Det kan vara stillbild eller rörlig bild.

Ämnet bildjournalistik har inslag av ämnet fotografi där du arbetar med digital fotografi och film, bildbehandling, redigering, bildanalys, bildberättande, bildkommunikation - och ämnet journalistik där bilderna ska användas för att upplysa, kritiskt granska och analysera din omvärld. Bildjournalistik kan också innefatta grafiska element med inriktning mot nyhetsförmedling. Bildjournalistik är ett visuellt bildberättande där bildernas aktualitet, objektivitet, nyhetsvärde och informationsvärde står i centrum, det vill säga kommunikationen inom journalistiken.

Mittuniversitetet ger en treårig kandidatutbildning i bildjournalistik - Bildjournalistikprogrammet