Bildjournalistik GR (A), Att berätta med bilder, 7,5 hp

För att bli bättre på att berätta med bilder behövs kunskap i hur du kan gestalta berättelser med bilder. I denna kurs får du öva dig på grundläggande bildkomposition, bildspråk och ljusets betydelse för ett visuellt berättande. Kursen tar även upp bildgenrer och olika stilar i hur du kan berätta med bilder oavsett vilken fotografisk utrustning du använder dig av. Som student kommer du få kreativ feedback på dina bilder och tips och råd från lärare och de andra studenter under kursens gång. Kursen berör dock inte kamerateknik utan förutsätter att du redan kan din kamerautrustning och vet vad bländare och slutare är vid kursens start.
  • Start: Höstterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 35 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Anmälningskod: MIU-I2261

Sista anmälan: 15 april 2021

Sammankomster

Kursen har inga obligatoriska möten på campus utan undervisningen sker steg-för-steg via en lärplattform under kursen. Däremot förekommer obligatoriska moment, som till exempel inlämningsuppgifter, examination, seminarier och feedback, som ska ske vid vissa tidpunkter under kursens gång.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller