Kursplan

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Fotografi GR (A), Fotografi och film, 7,5 hp

Photography BA (A), Photography and Film, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FT029G
 • Ämne huvudområde: Fotografi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Fotografi och film
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Design
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2017-03-31
 • Fastställd: 2018-01-22
 • Senast ändrad: 2020-12-03
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-01

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskap i filmteknik, berättande i rörlig bild och redigering av videomaterial.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- beskriva grundläggande bildspråk
- redogöra för arbetsflödet från skrivet ord till bild
- redogöra för den grundläggande teorin för videoproduktion
- tillämpa grundläggande moment inom videoproduktion
- redigera digital video

Innehåll

Kursen belyser:
- introduktion till kreativt skrivande, struktur och filmgrammatik
- överföring från ord till bild
- visuella bildspråket
- fotografens roll i filmskapandet
- ljussättning
- redigering av video
- att berätta med rörlig bild

Behörighet

Fotografi GR (A), Digital fotografi, 7,5 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningsuppgifter och genomgångar.
Kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

I100: Inlämningsuppgift 1, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I200: Inlämningsuppgift 2, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I300: Inlämningsuppgift 3, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

P101: Presentation, 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

R100: Rapport, 1,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om inget annat anges ska allt skriftligt inlämnat material använda källhantering enligt APA-stilen.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.
Kursen kan inte ingå i samma examen som kursen FT007G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Abrams Nathan, Bell Ian, Udris Jan
 • Titel: Studying Film
 • Förlag: Bloomsbury Publishing PLC
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Brown, Blain
 • Titel: Cinematography: Theory and Practice
 • Förlag: Taylor and Francis
 • Upplaga: Senaste upplagan

Referenslitteratur

 • Författare/red: Blake, Snyder
 • Titel: Save the Cat
 • Förlag: Michael Wiese Productions
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Bordwell David, Thompson Kristin, SmithJeff
 • Titel: Film Art; An Introduction
 • Förlag: McGraw-Hill Education
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Hurbis-Cherrier, Mick
 • Titel: Voice & Vision: A Creative Approach to Narrative Film
 • Förlag: Focal Press
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Mascelli, Joseph V
 • Titel: The 5 C's of Cinematography
 • Förlag: Silman-James Press,U.S.
 • Upplaga: Senaste upplagan