Fotografi GR (A), Fotografi och film, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Fotografi GR (A), Fotografi och film, 7,5 hp

Photography BA (A), Photography and Film, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FT029G
 • Ämne huvudområde: Fotografi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Fotografi och film
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Naturvetenskap, design och hållbar utveckling
 • Fastställd: 2018-01-22
 • Senast ändrad: 2022-12-14
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskap i filmteknik, berättande i rörlig bild och redigering av videomaterial.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- beskriva grundläggande bildspråk
- redogöra för arbetsflödet från skrivet ord till bild
- redogöra för den grundläggande teorin för videoproduktion
- tillämpa grundläggande moment inom videoproduktion
- redigera digital video

Innehåll

Kursen belyser:
- introduktion till kreativt skrivande, struktur och filmgrammatik
- överföring från ord till bild
- visuella bildspråket
- fotografens roll i filmskapandet
- ljussättning
- redigering av video
- att berätta med rörlig bild

Behörighet

Fotografi GR (A), Digital fotografi, 7,5 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningsuppgifter och genomgångar.
Kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

I100: Inlämningsuppgift 1, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I200: Inlämningsuppgift 2, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I300: Inlämningsuppgift 3, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

P101: Presentation, 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

R100: Rapport, 1,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om inget annat anges ska allt skriftligt inlämnat material använda källhantering enligt APA-stilen.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.
Kursen kan inte ingå i samma examen som kursen FT007G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Abrams Nathan, Bell Ian, Udris Jan
 • Titel: Studying Film
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Bloomsbury Publishing PLC
 • Författare/red: Brown, Blain
 • Titel: Cinematography: Theory and Practice
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Taylor and Francis

Referenslitteratur

 • Författare/red: Blake, Snyder
 • Titel: Save the Cat
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Michael Wiese Productions
 • Författare/red: Bordwell David, Thompson Kristin, SmithJeff
 • Titel: Film Art; An Introduction
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: McGraw-Hill Education
 • Författare/red: Hurbis-Cherrier, Mick
 • Titel: Voice & Vision: A Creative Approach to Narrative Film
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Focal Press
 • Författare/red: Mascelli, Joseph V
 • Titel: The 5 C's of Cinematography
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Silman-James Press,U.S.

Sidan uppdaterades 2022-12-14