Fotografi GR (A), Fotografi och plats, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Fotografi GR (A), Fotografi och plats, 7,5 hp

Photography BA (A), Location Photography, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FT033G
 • Ämne huvudområde: Fotografi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Fotografi och plats
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Naturvetenskap, design och hållbar utveckling
 • Fastställd: 2019-10-01
 • Senast ändrad: 2022-09-15
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Syftet med kursen är studenterna ska få erfarenhet om hur man hittar och använder olika platser, samtidigt som man upplever hur man anpassar sig till olika ljusförhållanden.
Studenterna ska lära sig att arbeta med befintligt och artificiellt ljus för att skapa professionella fotografier på olika platser.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- planera, förbereda och genomföra fotografering på plats
- identifiera utmaningar och lösningar för platsbelysning

Innehåll

Kursen belyser:
- platsscouting
- platsbelysning

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningsuppgifter och genomgångar.
Kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

I100: Inlämningsuppgift 1, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I200: Inlämningsuppgift 2, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I300: Inlämningsuppgift 3, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

P100: Muntlig presentation, 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om inget annat anges ska allt skriftligt inlämnat material använda källhantering enligt APA-stilen.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Fancher, Nick
 • Titel: Studio Anywhere
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Peachpit Press

Referenslitteratur

 • Författare/red: duChemin, David
 • Titel: Within the Frame - the Journey of Photographic Vision
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Rocky Nook

Sidan uppdaterades 2022-09-15